การตั้งค่า

เพิ่มภาพพื้นหลังในหน้าส่วนใหญ่ เพิ่มเวลาในการโหลดอย่างมาก ปิดใช้งานสำหรับสมาร์ทโฟน

แสดงข้อความสีสันสดใสในหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร

แทนที่อวตารของตัวละครส่วนใหญ่ด้วยสติกเกอร์ตลก

ค้นหาเว็บไซต์