Cài Đặt

Thêm hình nền trên hầu hết các trang. Tăng đáng kể thời gian tải; vô hiệu hóa cho điện thoại thông minh.

Hiển thị văn bản RẤT nhiều màu sắc trên các trang liên quan đến ký tự.

Thay thế hầu hết hình đại diện của các nhân vật bằng một nhãn dán ngộ nghĩnh.

Tìm kiếm trang web