Độ nổi tiếng của nhân vật

Xếp hạng các ký tự dựa trên lượng tìm kiếm trên Google, người đăng ký reddit, số lượng chòm sao và cách sử dụng trong các nhóm abyss.

Trang web

Kamisato Ayaka
Kaeya
Qiqi
Chongyun
Ganyu
Diona
Rosaria
Eula
Aloy
Shenhe
Layla
Mika
Freminet
Wriothesley
Charlotte
Jean
Venti
Xiao
Sucrose
Kaedehara Kazuha
Sayu
Shikanoin Heizou
Kẻ Lang Thang
Faruzan
Lynette
Xianyun
Lisa
Razor
Beidou
Fischl
Keqing
Raiden Shogun
Kujou Sara
Yae Miko
Kuki Shinobu
Dori
Cyno
Sethos
Clorinde
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Ningguang
Zhongli
Noelle
Albedo
Gorou
Arataki Itto
Yun Jin
Navia
Chiori
Kirara
Collei
Tighnari
Nahida
Yaoyao
Alhaitham
Kaveh
Baizhu
Emilie

Lượt xem trang theo ngôn ngữ

Từ 20/03/2024 15:00 - Cập nhật theo thời gian thực

Tiếng Anh
19.63%
Tiếng Tây Ban Nha
15.86%
Tiếng Hàn
9.42%
Tiếng Trung (简体)
8.03%
Tiếng Nga
8.02%
Tiếng Bồ Đào Nha
6.19%
Tiếng Pháp
6.06%
Tiếng Việt
5.84%
Tiếng Trung (繁體)
5.50%
Tiếng Đức
3.94%
Tiếng Nhật
3.58%
Tiếng Ý
2.68%
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
1.98%
Tiếng Indonesia
1.87%
Tiếng Thái
1.41%

Lượt xem trang liên quan đến nhân vật (không bao gồm fanart)

Từ 20/03/2024 15:00 - Cập nhật theo thời gian thực

Furina
94242
Arlecchino
86692
Neuvillette
82086
Bennett
40333
Clorinde
35390
Xiangling
32647
Gaming
32138
Xingqiu
30336
Nahida
30287
Alhaitham
29422
Navia
28618
Tighnari
27098
Fischl
24384
Yelan
23058
Hu Tao
22243
Xianyun
20215
Kuki Shinobu
20169
Keqing
20073
Jean
19969
Faruzan
19831
Chevreuse
19547
Chiori
18989
Baizhu
18189
Xiao
18181
Noelle
18164
Lynette
17696
Beidou
17625
Yae Miko
17251
Mona
17225
Layla
16977
Zhongli
16400
Diluc
16259
Yanfei
16216
Charlotte
16041
Wriothesley
15380
Dehya
15181
Sigewinne
14616
Barbara
14024
Rosaria
13241
Kaeya
13232
Ganyu
13011
Yaoyao
12399
Sucrose
12227
Nilou
11946
Thoma
11457
Kujou Sara
11297
Qiqi
11077
Eula
11050
Sethos
10797
Freminet
10538
Ningguang
10143
Kirara
9861
Lyney
9710
Yoimiya
9696
Tartaglia
9578
Gorou
9381
Lisa
9361
Collei
9136
Diona
9115
Shenhe
8972
Cyno
8753
Amber
8606
Razor
8195
Chongyun
8191
Kaveh
7891
Candace
7836
Yun Jin
7738
Venti
6957
Sayu
6460
Klee
6227
Albedo
5765
Mika
5739
Xinyan
5724
Dori
5492
Aloy
4043
Emilie
2462

Lượt xem fanart trung bình có trọng số theo nhân vật theo số lượng hình ảnh

Từ 01/03/2024 00:00 - Cập nhật lần cuối: 20/03/2024 16:25

Razor
32.20
Aloy
21.00
Chevreuse
15.19
Lisa
13.58
Faruzan
13.36
Amber
9.02
Gorou
9.00
Diluc
8.70
Chiori
8.42
Barbara
8.23
Yanfei
7.09
Tartaglia
6.71
Nahida
6.08
Yae Miko
5.63
Keqing
5.61
Xianyun
5.52
Ningguang
5.48
Xiangling
5.14
Fischl
4.98
Eula
4.96
Yoimiya
4.53
Xinyan
4.50
Sayu
4.30
Thoma
4.22
Shenhe
4.09
Arlecchino
4.00
Qiqi
3.83
Zhongli
3.58
Rosaria
3.36
Gaming
3.25
Layla
3.00
Freminet
2.69
Xiao
2.68
Hu Tao
2.38
Lynette
2.35
Ganyu
2.24
Diona
2.18
Albedo
2.10
Navia
2.07
Mona
1.85
Chongyun
1.83
Noelle
1.79
Yelan
1.52
Dehya
1.50
Nilou
1.26
Tighnari
1.10
Jean
0.96
Furina
0.40
Alhaitham
0.26

Tổng số ký tự trong cơ sở dữ liệu

Raiden Shogun
144644
Yelan
112945
Nahida
111430
Hu Tao
98156
Zhongli
95092
Furina
82444
Ganyu
76792
Yae Miko
67474
Bennett
60961
Xingqiu
60695
Neuvillette
57736
Yoimiya
55365
Xiao
54903
Xiangling
54669
Keqing
46441
Alhaitham
46406
Eula
44941
Venti
43275
Tartaglia
40434
Shenhe
40245
Fischl
38929
Nilou
38378
Diluc
34659
Arlecchino
34447
Tighnari
34276
Jean
32843
Cyno
31303
Mona
31023
Navia
30216
Arataki Itto
29170
Kuki Shinobu
26102
Albedo
25373
Lyney
17355
Xianyun
17054
Klee
16942
Wriothesley
16907
Baizhu
16334
Dehya
14791
Noelle
14549
Faruzan
14166
Yanfei
14026
Diona
13875
Beidou
13858
Kujou Sara
13781
Sucrose
13626
Qiqi
13277
Rosaria
12744
Kaeya
11466
Yaoyao
11321
Ningguang
11125
Layla
10046
Barbara
9611
Yun Jin
9292
Chiori
8579
Clorinde
7701
Thoma
6796
Lisa
6702
Kirara
6591
Lynette
6567
Gorou
6556
Gaming
6024
Chongyun
5508
Collei
5479
Razor
5398
Kaveh
5388
Amber
4376
Charlotte
4226
Sayu
3670
Candace
3566
Chevreuse
3419
Freminet
3223
Mika
2513
Xinyan
2495
Dori
1942
Aloy
1713
Sethos
494
Sigewinne
408
Emilie
1

Trang web

Từ 20/03/2024 15:00 - Cập nhật theo thời gian thực
Bạn đã nghe nói về Dead Internet Theory chưa?

/ Tổng cộng Trung bình mỗi ngày
Lượt xem trang bởi bot (không bao gồm trong các giá trị bên dưới) 4.786.098 41.050
Lượt xem trang bởi người thật 3.355.574 28.780
Lượt xem trang liên quan đến bản dựng nhân vật 1.575.037 13.509
Lượt xem trang liên quan đến vũ khí 737.583 6.326
Lượt xem trang liên quan đến bộ thánh vật 414.343 3.554
Lượt xem trang liên quan đến mức độ phổ biến 164.842 1.414
Lượt xem trang chỉ mục 53.115 456
Lượt xem trang liên quan đến fanart 518.432 4.447
Lượt xem trang liên quan đến trình mô phỏng điều ước 117.608 1.009
Điều ước 19.486.804 167.135

Độ nổi tiếng của nhân vật

Xếp hạng các ký tự dựa trên lượng tìm kiếm trên Google, người đăng ký reddit, số lượng chòm sao và cách sử dụng trong các nhóm abyss.

Trang web

Kamisato Ayaka
Kaeya
Qiqi
Chongyun
Ganyu
Diona
Rosaria
Eula
Aloy
Shenhe
Layla
Mika
Freminet
Wriothesley
Charlotte
Jean
Venti
Xiao
Sucrose
Kaedehara Kazuha
Sayu
Shikanoin Heizou
Kẻ Lang Thang
Faruzan
Lynette
Xianyun
Lisa
Razor
Beidou
Fischl
Keqing
Raiden Shogun
Kujou Sara
Yae Miko
Kuki Shinobu
Dori
Cyno
Sethos
Clorinde
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Ningguang
Zhongli
Noelle
Albedo
Gorou
Arataki Itto
Yun Jin
Navia
Chiori
Kirara
Collei
Tighnari
Nahida
Yaoyao
Alhaitham
Kaveh
Baizhu
Emilie