Độ nổi tiếng của nhân vật

Xếp hạng các ký tự dựa trên lượng tìm kiếm trên Google, người đăng ký reddit, số lượng chòm sao và cách sử dụng trong các nhóm abyss.

Reddit

Kamisato Ayaka
Kaeya
Qiqi
Chongyun
Ganyu
Diona
Rosaria
Eula
Aloy
Shenhe
Layla
Mika
Freminet
Wriothesley
Charlotte
Jean
Venti
Xiao
Sucrose
Kaedehara Kazuha
Sayu
Shikanoin Heizou
Kẻ Lang Thang
Faruzan
Lynette
Xianyun
Lisa
Razor
Beidou
Fischl
Keqing
Raiden Shogun
Kujou Sara
Yae Miko
Kuki Shinobu
Dori
Cyno
Sethos
Clorinde
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Ningguang
Zhongli
Noelle
Albedo
Gorou
Arataki Itto
Yun Jin
Navia
Chiori
Kirara
Collei
Tighnari
Nahida
Yaoyao
Alhaitham
Kaveh
Baizhu
Emilie

Mức độ phổ biến trên Reddit

Số người đăng ký chỉ được tính cho kênh chính. Một số nhân vật không sở hữu subreddit nhưng được nhóm trong một kênh chung hơn.
Tỷ lệ hentai/chính cho biết tỷ lệ người đăng ký giữa subreddit hentai và chính. Giá trị lớn hơn 1 cho biết sở thích dành cho subreddit hentai. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng.

Subreddit chính
Hu Tao
108.180
Raiden Shogun
102.641
Keqing
71.784
Ganyu
65.126
Eula
64.642
Kamisato Ayaka
60.946
Furina
52.105
Xiao
51.880
Yae Miko
51.202
Tartaglia
48.740
Arlecchino
46.898
Yoimiya
45.652
Kaedehara Kazuha
45.126
Kẻ Lang Thang
44.924
Arataki Itto
38.787
Sangonomiya Kokomi
38.306
Yelan
38.139
Alhaitham
35.329
Nilou
32.801
Zhongli
32.426
Kamisato Ayato
31.718
Shenhe
27.944
Neuvillette
26.669
Diluc
26.073
Dehya
25.972
Yanfei
24.986
Cyno
24.759
Beidou
22.288
Navia
22.237
Noelle
22.055
Mona
21.963
Albedo
21.869
Fischl
19.700
Wriothesley
19.428
Klee
19.309
Nahida
19.100
Ningguang
18.851
Clorinde
18.529
Venti
18.463
Tighnari
18.102
Jean
17.947
Kaeya
15.657
Amber
15.402
Shikanoin Heizou
14.424
Baizhu
14.129
Kuki Shinobu
13.730
Razor
13.710
Kaveh
11.812
Rosaria
11.689
Kujou Sara
10.577
Collei
9.378
Lisa
9.105
Qiqi
8.975
Layla
8.903
Chongyun
8.845
Thoma
8.541
Kirara
8.482
Yun Jin
8.368
Chiori
8.305
Gorou
8.259
Lyney
8.006
Candace
7.983
Bennett
7.299
Lynette
6.925
Xingqiu
6.440
Xinyan
6.187
Faruzan
6.184
Xianyun
5.861
Sayu
5.410
Barbara
4.718
Gaming
4.518
Sucrose
4.240
Freminet
3.459
Diona
3.321
Sigewinne
2.973
Yaoyao
2.908
Aloy
2.868
Dori
2.690
Charlotte
2.649
Emilie
2.445
Mika
2.441
Xiangling
2.389
Chevreuse
2.058
Sethos
1.120
Subreddit hentai
Raiden Shogun
144.000
Ganyu
112.000
Hu Tao
100.000
Venti
98.000
Mona
77.000
Yae Miko
64.000
Shenhe
64.000
Amber
58.000
Eula
57.000
Keqing
54.000
Furina
50.000
Kamisato Ayaka
46.000
Nilou
28.000
Dehya
26.000
Jean
25.000
Ningguang
25.000
Sucrose
24.000
Sangonomiya Kokomi
21.000
Beidou
19.000
Yelan
17.000
Rosaria
14.000
Navia
12.000
Barbara
11.000
Collei
10.000
Arlecchino
10.000
Fischl
9.900
Xianyun
9.500
Clorinde
8.800
Yoimiya
8.400
Xiangling
7.800
Yun Jin
7.500
Lynette
7.100
Xiao
3.800
Kirara
3.600
Chiori
3.600
Kujou Sara
2.100
Charlotte
1.900
Chevreuse
1.300
Lisa
1.100
Tighnari
800
Lyney
475
Alhaitham
458
Tỷ lệ hentai/chính
Sucrose
5.66
Venti
5.31
Amber
3.77
Mona
3.51
Xiangling
3.26
Barbara
2.33
Shenhe
2.29
Ganyu
1.72
Xianyun
1.62
Raiden Shogun
1.4
Jean
1.39
Ningguang
1.33
Yae Miko
1.25
Rosaria
1.2
Collei
1.07
Lynette
1.03
Dehya
1
Furina
0.96
Hu Tao
0.92
Yun Jin
0.9
Eula
0.88
Nilou
0.85
Beidou
0.85
Kamisato Ayaka
0.75
Keqing
0.75
Charlotte
0.72
Chevreuse
0.63
Sangonomiya Kokomi
0.55
Navia
0.54
Fischl
0.5
Clorinde
0.47
Yelan
0.45
Chiori
0.43
Kirara
0.42
Arlecchino
0.21
Kujou Sara
0.2
Yoimiya
0.18
Lisa
0.12
Xiao
0.07
Lyney
0.06
Tighnari
0.04
Alhaitham
0.01

Độ nổi tiếng của nhân vật

Xếp hạng các ký tự dựa trên lượng tìm kiếm trên Google, người đăng ký reddit, số lượng chòm sao và cách sử dụng trong các nhóm abyss.

Reddit

Kamisato Ayaka
Kaeya
Qiqi
Chongyun
Ganyu
Diona
Rosaria
Eula
Aloy
Shenhe
Layla
Mika
Freminet
Wriothesley
Charlotte
Jean
Venti
Xiao
Sucrose
Kaedehara Kazuha
Sayu
Shikanoin Heizou
Kẻ Lang Thang
Faruzan
Lynette
Xianyun
Lisa
Razor
Beidou
Fischl
Keqing
Raiden Shogun
Kujou Sara
Yae Miko
Kuki Shinobu
Dori
Cyno
Sethos
Clorinde
Barbara
Xingqiu
Tartaglia
Mona
Sangonomiya Kokomi
Yelan
Kamisato Ayato
Nilou
Candace
Neuvillette
Furina
Sigewinne
Diluc
Amber
Xiangling
Klee
Bennett
Xinyan
Hu Tao
Yanfei
Yoimiya
Thoma
Dehya
Lyney
Chevreuse
Gaming
Arlecchino
Ningguang
Zhongli
Noelle
Albedo
Gorou
Arataki Itto
Yun Jin
Navia
Chiori
Kirara
Collei
Tighnari
Nahida
Yaoyao
Alhaitham
Kaveh
Baizhu
Emilie